Erhvervscoaching – udvikler jeres medarbejdere og giver større arbejdsglæde og trivsel

Gode medarbejdere tænker aldrig, at nu har de nået højdepunktet
i deres karriere. De stræber hele tiden efter et nyt højdepunkt!

Jeg henvender mig til alle arbejdspladser på Fyn som
kunne have interesse i at tilbyde sine medarbejdere
en personlig coach – fordi I er glade for jeres medarbejdere,
de er jeres vigtigste ressource og I vil gerne beholde dem.

Hvis I ønsker at pleje og udvikle jeres medarbejdere, så de
er klædt godt på til at kunne løse fremtidens opgaver, og blive
mere effektive, innovative og reflekterende, kan min coaching
hjælpe. Der stilles store krav til mennesket i dag, og de bliver
ikke mindre i fremtiden.

Vores moderne livsstil og de mange mængder af kommunikation som
vi overloader vores hoved med, kræver omtanke og refleksion – i høj
grad også på arbejdspladsen.

De mange valg jeres medarbejdere skal forholde sig til, kan give
stress og dårlig trivsel, der påvirker hele virksomheden, hvis
ikke der bliver gjort noget. Vi skal investere i den mentale sundhed,
fordi det betaler sig! – Medarbejder skal også vandes og gødes!

”Har i tjekket PH-værdien på jeres medarbejdere?

IMGB_W0785 copy

Coaching kan være med til at løfte dine medarbejdere til at:

  • Formulere nye mål
  • Fremkalde reflektioner
  • Finde egne svar
  • Fremme selvmotivation
  • Åbne op for at finde sit potentiale
  • Forbedre sine præstationer
  • Skabe ansvarlighed via ejerskab til egne løsninger
  • Opdage nye perspektiver og vinkler
  • Konkretisere mål
  • Styrke og udvikle kompetencer

Mentalt sunde medarbejdere er mere produktive, kreative og glade – og de smitter hinanden.

TÆNK over, hvordan det er at være i selskab med glade og humørfyldte mennesker, DET smitter og man bliver selv lidt gladere. Det giver energi.

Jeg sammenligner ofte en virksomhed med en familie. Hvis en i familien ikke fungerer kan det mærkes på resten af familiemedlemmerne. Det er nøjagtig det samme som sker på en arbejdsplads. Er der en eller flere som mistrives, kan det gå mere eller mindre ud over teamet og ikke mindst kunderne som i lever af.

For mange uløste opgaver giver stress

Hvis I har været nødsaget til at afskedige gode medarbejdere, har de medarbejdere som er blevet i virksomheden måske fået flere arbejdsopgaver, og har skullet løbe stærkere.

Det skaber også frustration, hvis mængden af opgaver ikke svarer til de kompetencer medarbejderne har, eller den tid de har til rådighed. Det ikke at kunne udføre sit arbejde optimalt, kan føre til stress.

Det er ikke mængden af opgaver, men de
opgaver der ikke nås som giver anledning til stress.

Nogen vælger at være ligeglade og gør jobbet så godt de formår, nogle knokler dobbelt så hårdt, mens nogle søger væk. Ingen af delene er i virksomhedens interesse.

Stress kan også stamme fra privatlivet

I løbet af karrieren gennemgår jeres medarbejdere med garanti også perioder i
deres private liv, som kræver ekstra energi og opmærksomhed. Det kan ikke undgås.
Når de i forvejen har travlt på jobbet, skal der skabes en vis form for balance
til få det hele til at gå nogenlunde lige op.

Dine medarbejdere kan have været i gennem en skilsmisse, problemer med børnene,
sygdom af længere varighed, eller pårørende som har været alvorlig syge. Eller, er de
simpelthen bare jævnt utilfredse.

Når vi går rundt og tænker for meget, føler os utilpasse, men ikke gør noget ved det,
dræner det for energi og kan medføre uhensigtsmæssige tanker, dårlig trivsel,
ændret adfærd og øget fravær på arbejdspladsen. Det kan smitte af på kolleger og hele
arbejdspladsen, og føre til forringelser af jeres service og produktivitet.

“Sindet har det som faldskærme de virker kun når de er åbne”

Sæt fokus på trivsel

Det kræver en indsats at forebygge stress på arbejdspladsen. At sænke stressniveauet
i en organisation er komplekst, det kræver fokus, ikke kun på strukturen, men i høj
grad også på kulturen. Det gør processen langvarig og til tider temmelig uoverskuelig.

Det kræver en indsats fra såvel ledelsen som den samlede medarbejdergruppe, men
også en stor indsats fra medarbejderen selv. Jeg kan være med til at åbne op for
denne proces. Det er nemlig ikke altid vi ved, hvorfor vi er utilfredse og mistrives.

Coaching er fremragende til at forebygge, støtte og assistere jeres medarbejdere
i deres (arbejds-)liv. Jeg skaber dynamik og udvikling i samarbejde med den enkelte
medarbejder. Få Coach Connect tilknyttet jeres arbejdsplads som trivselsagent – og
giv jeres medarbejdere mulighed for at være med til at skabe en god arbejdsplads, hvor
trivsel og arbejdsglæde KENDETEGNER hverdagen. Det vil være til gavn for både medarbejdere, kunder og – i sidste ende – bundlinjen.

Kontakt mig på tlf: 27 59 05 03 eller Stina@coach-connect.dk og lad os få en snak om hvordan jeg kan hjælpe jer.

Er jeres medarbejder allerede gået ned med stress henviser jeg til en stresscoach eller psykolog.

Hvilke muligheder har i?

SE PRODUKTER