Fynboerne ligger nu i top med det højeste stressniveau i Danmark!

Tal fra sundhedsstyrelsen viser at ca. en fjerdedel af fynboerne i 2013 kæmpede med højt stressniveau, og tallet har været stigende lige siden man begyndte at dokumentere det. Faaborg-Midtfyn og Langeland indtager den uheldige førsteplads på Fyn, hvor 26 % af de spurgte oplever et højt stressniveau i dagligdagen. De resterende kommuner på Fyn kommer dog ikke langt bagefter, med en procentsats på mellem 22,6 % op til 24,5 %.

Usikkerheden om arbejde kan være en af årsagerne til det høje stressniveau, da folk frygter for at miste deres job, men sammen med det viser tal for stress i Europa, at overarbejde eller stor arbejdsbyrde såvel som mobning og chikane på arbejdspladsen næsten har en lige så stor andel i stressbyrden.

Stressniveauet er et alvorligt problem, og det er noget som virksomhederne er nødt til at forholde sig til. At se stress hos en medarbejder, som et tegn på svaghed er dybt forkert – det er noget som skal forebygges og tages hånd om.

Årsagerne til at stress indtræder, kan bl.a. være:

  • Manglende forudsigelighed i livet
  • Følelsen af manglende resultater
  • Mangel på social opbakning fra kollegaer og ledere
  • Mangel på kontrol over situationen

Stop stress

Kilde: www.Fyens.dk: http://llk.dk/5kadyl

Kategorier: Arbejdsbyrde, Arbejdspres, Fyn og Stress.