SAMARBEJDSPARTNERE

Lidt om Jeannette Strand Pedersen

 

Jeg har 22 års erhvervserfaring. 15 år som ansvarlig for salg og markedsføring, primært i Pfizer Danmark. 7 år som selvstændig konsulent, hovedfokus: Kulturudvikling, professionel kommunikation og coaching.

 

Min ekspertise er inden for:

  • Organisationsudvikling, leder- og teamudvikling
  • Erhvervscoaching, udvikling og træning af ledere, medarbejder og teams
  • Karriererådgivning og – coaching

Jeg er drevet af at udvikle virksomheder og mennesker ud fra en helhedsorienteret tilgang. At udvise nysgerrighed i min adfærd er en naturlig del af mig. Sideløbende med konsulentopgaverne har jeg været underviser og eksaminator på Akademiuddannelsens ledelseslinie.

 

Jeg har uddannet mere end 300 ledere og medarbejdere i professionel kommunikation, certificeret mere end 200 coaches og gennemført mere end 1000 coaching- og sparringssamtaler.

 

Min sygeplejefaglige baggrund vil være medvirkende til at sikre tryghed i samarbejdet omkring den mentale sundhed, så der kan blive taget hånd om psykosomatiske lidelser

 

Jeg er certificeret i DISC-profilanalysen og anvender værktøjerne både i 1:1 samtaler og teamsamarbejde.