ERHVERVSCOACH – PRODUKTER

klippekort

Trivselsprocessen

Vi kommer ud til jeres virksomhed og finder et forløb som passer til jeres behov. Selve processen ser ud som nedenstående:

Process500x500

Der findes ikke et hurtig og nemt ”fiks” når vi arbejder med det psykiske arbejdsmiljø. En arbejdsplads er en levende organisme som løbende udvikler sig. Der mange tilgange til at arbejde med trivsel i jeres virksomhed. Det kan være I har brug for 1:1 samtaler eller I har behov for forberedende LUS eller MUS. Det kan være i har brug for Workshops som har fokus på kommunikation eller en afklaring omkring det psykiske arbejdsmiljø. Vi finder en løsning som passer bedst til jer.

coach i odense

Før MUS

Forløb ved før medarbejder udviklingssamtaler

Ved afholdelse af før MUS, gennemgår coach i dialog med arbejdsgiver de enkelte medarbejder(e).

Hvad er godt, hvor har medarbejderen udviklet sig? Er der områder med specielt fokus, ønsker eller krav til udviklingsmuligheder af medarbejderen?

Formålet med før MUS er:

  • at sikre medarbejderen god sparring omkring udvikling og kompetence afklaring
  • at afstemme med medarbejderen om der er der særlige emner, som kræver speciel opmærksomhed f.eks. omkring, trivsel, livsfaser, samarbejde, kollegaer m.m.
  • at fremme en god trivsel og derigennem forebygge stress og opnå større arbejdsglæde
  • at afstemme arbejdsgivers forventninger med medarbejder, således at der bliver skabt en fælles forståelse for virksomhedens mål og vision og medarbejderens udviklingsmuligheder.

Samtalen tager udgangspunkt i medarbejderens nuværende arbejdsliv samt ønsker for fremtiden. Set i forhold til de mål virksomheden skal leve op til.

  • Dialog med fokus på personlig og faglig udvikling
  • Dialog med fokus på kompetence afklaring
  • Exended Disc Analyse (Hvis dette specielt ønskes)
  • Coach værktøjer
  • Trivsel – stress test

UDBYTTE:

Efter endt forløb sender coachen et dialogværktøj til arbejdsgiver, som er godkendt af medarbejderen. Dialogværktøjet indeholder kort, hvad der er blevet aftalt mellem coach og medarbejderen.  Det kunne f.eks. være forbedring af kommunikation, færre deadlines, ønske om nye/færre opgaver m.m. medarbejderens egne mål, forslag til forbedring af trivslen på arbejdsplads.

klippekort

KLIPPEKORT ALT EFTER DIT BEHOV

Coaching, hvor jeg kommer ud i jeres virksomhed og coacher jeres medarbejdere.

Køb klippekort til 3, 6 og 12 gange.

tlf

TELEFONCOACHING

Jeg ringer din medarbejder op på et aftalt tidspunkt – varighed 30 min.

Måske er en enkelt samtale nok – men der er også mulighed for køb af klippekort.

Køb klippekort til 36 og 12 gange.

cyber-hjælp

CYBERCOACHING

Varighed en time. Det kan for nogle medarbejdere være mere bekvemt og belejligt. For at få optimalt udbytte, er det vigtigt din medarbejder ikke bliver forstyrret under seancen. Jeg er fleksibel og arbejder også udenfor den normale arbejdstid, hvor de har fred og ro til at blive coachet.

Køb klippekort til 2, 4 og 6 gange.

Title

Mennesker er forskellige og derfor er der ikke nogen endegyldig løsning på, hvordan din medarbejder opnår den mest effektive coaching. Det er et valg I som virksomhed skal tage sammen med din medarbejder.