Archives for Arbejdsbyrde

Stress – nu som teaterstykke?

 Stress – nu som teaterstykke? Stress, stress og atter stress. Vi har alle oplevet det, og kender det desværre lidt for godt. Stress gør i dagens Danmark et indtog i kraft af højere krav, en større fokus på performance og for få timer i døgnet. I den perfekte verden ville arbejdslivet og privatlivet være fuldkommen adskilt, men grænsen er i dag meget svag. Uteater i Odense har valgt at sætte “Overload” på programmet, et stykke der tager udgangspunkt i rigtige historier fra rigtige borgere. Stykket giver et indblik i situationer fra den virkelige verden, formidlet i en professionel ramme. Gør
Read More

Kategorier: Arbejdsbyrde, Arbejdspres, Præstation og Stress.

Fynboerne – de mest stressede i Danmark

Fynboerne ligger nu i top med det højeste stressniveau i Danmark! Tal fra sundhedsstyrelsen viser at ca. en fjerdedel af fynboerne i 2013 kæmpede med højt stressniveau, og tallet har været stigende lige siden man begyndte at dokumentere det. Faaborg-Midtfyn og Langeland indtager den uheldige førsteplads på Fyn, hvor 26 % af de spurgte oplever et højt stressniveau i dagligdagen. De resterende kommuner på Fyn kommer dog ikke langt bagefter, med en procentsats på mellem 22,6 % op til 24,5 %. Usikkerheden om arbejde kan være en af årsagerne til det høje stressniveau, da folk frygter for at miste deres job,
Read More

Kategorier: Arbejdsbyrde, Arbejdspres, Fyn og Stress.